11 FebAdams arv

Astrid_Rosenfeld.indd

Omslag: Laurenz Bick ; Omslagsfoto: Horst Eschment.

Astrid Rosenfelds bok ”Adams arv ” landade i vårt bibliotek nu i januari.  Det  är ett debutverk av en av många unga tyska författartalanger.

Adams Arv kretsar kring en tysk släkts öden och äventyr under cirka femtio år. Berättelsen består av två delar som skickligt vävs samman. Den första delen handlar om Edward som föds i Berlin någon gång under 1980-talet.  Ibland brukar man tala om böckers första rader/inledning och om hur viktigt det är att fånga läsarens intresse. Denna bok lever verkligen upp till detta ”Börjar man skriva för att det finns någon man vill berätta allt för?” (Rosenfelt, Astrid: Adams Arv s.9)

Ja, det om något borde vara en drivkraft stark som någon. Edward växer upp med en ensamstående mamma i mormors och morfars lägenhet mitt i centrala Berlin. Edwards mormor – Lara – är en stark och stolt kvinna som inte räds någon eller någonting. Närheten till den äldre generationen ger också utrymme för parallelldragning till andra släktingar som satt sina genetiska spår hos den yngre generationen – läs Edward kontra Adam – morfaderns bror.

Edwards uppväxt är kantad av en rad komiska situationer som mammans försök att hitta någon att leva med, Edwards tappra försök att lära sig spela piano och släktens  alltmer makabra beteende.Ända till den dag då arvet från Adam tar plats i händelsernas centrum.

Adam var således Edwards morfars bror. Han växte upp i Berlin under 1920-30-talet i skuggan av det alltmer hårdnande klimatet för judiska familjer i Tyskland. Även Adam har en stark kvinna som tagit honom under sina vingars skydd – mormor Edda. Till historien hör att mormodern har en beundrare som tillhör den nya tyska militära makteliten – major i SS.

Mormor Edda och majoren utgör verkligen ett omaka par – mormor har en osannolik humor som drar åt det tragikomiska hållet men majoren,  Bussler, låter sig inte avskräckas för det.

Nu vill det sig inte bättre än att Adam förälskar sig i en ung judinna, Anna. Eftersom tiden inte är vänligt stämd mot vare sig henne eller någon från andra judiska familjer så råkar hon illa ut och håller sig därför gömd. Adam får av en händelse veta att hon finns någonstans i Polen och gör då allt för att få möjlighet att resa dit för att söka efter henne. Detta lyckas tack vare Bussler och mormor Edda – Adam får en ny identitet och anställs som rosenförädlare på ett gods. Adam träffar på en mängd olika karaktärer under sin vistelse i det av tyskarna belägrade Polen – ibland vet man inte om man skall skratta eller gråta – berättelsen är här mycket underhållande och rolig – men allvaret ruvar runt hörnet.

När berättelsen slutligen löses upp förenas de två historierna genom två kvinnor som var och en levde i var sin tid men som bägge väckte stark passion och glödande kärlek.

Rosenfeld, Astrid ;  översättning: Jörn Lindskog  ; Adams arv. – Malmö, 2012

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu