08 MarUtan ont uppsåt

Utan ont uppsåt av M[aria].J[oan]. Hyland som gavs ut nu i februari 2011 i svensk översättning av Helena Ridelberg är en oförglömlig läsupplevelse.

Berättelsen handlar om Patrick Oxtoby som efter en bruten förlovning lämnar sin hemstad och sin överbeskyddande mamma för att söka en ny framtid i en stad nära kusten någonstans i södra England. Patrick hyr ett rum på ett pensionat som drivs av en ung änka – Bridget. Den vilsenhet som Patrick känner inför sig själv som person speglas också i relationen med det motsatta könet. Trots sinosäkerhet är han dock en mycket god iakttagare av de människor som kommer i hans väg.

På pensionatet bor ytterligare två unga män Shaun Flindall och Ian Welkin.  Patricks första möte med dessa två män avlöper inte helt friktionsfritt vilket gör att läsarens nyfikenhet på personerna väcks. Med små medel för författaren handlingen fram mot en stegring av  spänningen  mellan de  tre männen och pensionatsvärdinnan.

Patrick har fått arbete som bilmekaniker vilket han går in för med liv och lust – sina arbetsinstrument förvarar han i en verktygslåda som han ängsligt vakar över. Det är också dessa verktyg som kommer att spela en avgörande roll för hans framtid. En till synes banal händelse mellan Ian Welkin och Patrick kommer att få vittgående konsekvenser för bägge.

För Patrick leder denna till ett liv bakom slutna dörrar och för Welkin, blir det slutet på ett alltför kort liv.  Det är nu som författaren verkligen låter oss krypa under skinnet på Patrick och låter oss följa med till slutet av tunneln – men finns där ett ljus eller ett mörker, kommer Patrick att finna sig själv, eller?  – läs så får Ni se.

Hyland, M.J.  Utan ont uppsåt, Bromberg, 2011.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu