09 MayDagens nyförvärv till fackhyllorna

Andrea Wulfs bok ”Jakten på Venus” (Leopard förlag 2012) släpps lagom till en stor händelse i astronomins värld, den då planeten Venus passerar solen så att vi kan se den från vår plats i Universum. Detta infaller lämpligt nog  i år på vår Nationaldag  - missar vi detta så får vi vackert vänta till 2117(!).  Boken skildrar det första kända världsomspännande vetenskapliga samarbetet 1761  http://bit.ly/KExOxM hylla Ua i  biblioteket.

Den som vill undersöka kemikaliers effekter på människor och miljö får sitt behov tillgodosett i Olov Sterners bok ”Förgiftningar och miljöhot”  (Studentlitteratur, 2011) Författaren behandlar så skilda ämnen som  koffeins, amalgams, narkotiska preparats och radons påverkan  http://bit.ly/LLqekn  hylla Va i biblioteket.

Om språket och det fantastiska instrument som det är skriver Johan Althoff och Robert Nyberg i ”Språkets värld” (Alfabeta, 2012). http://bit.ly/KLyQSV  hylla F i biblioteket.

I skolsammanhang kommer man alltid in på begreppet motivation som är starkt kopplat till elevers studieframgång. Två nya böcker  tar upp denna fråga .  Helle Hedegaard Hein beskriver i boken ”Motivation. Motivationsteorier & praktisk tillämpning” (Liber, 2012) såväl klassiska motivationsteorier som ett försök till en definition av begreppet . Hon ger också exempel på några fall från vår samtid  http://bit.ly/JdPKeN hylla Doe i biblioteket.

En bok som delvis tar upp begreppet motivation ur en annan synvinkel är Martin HugosFrån motstånd till framgång – att motivera när ingen motivation finns” . Författaren söker greppa problemet med att elever lämnar skolan med dåligt eller inget resultat. http://bit.ly/t20LTI. Hylla Eaac i biblioteket.

Ett annat ämne som ständigt återkommer i olika sammanhang men inte minst i skolans värld är talängslan. (Dagens Nyheter har i dagarna skrivit en hel del om detta http://bit.ly/ISa9nx).  Läser man Istvan Pusztais bo ”Mod att tala. 106 övningar i retorik” (Gleerups, 2012) får man hjälp att bli herre över sig själv och sitt sätt att uttrycka sig . http://bit.ly/JTfUjM hylla F.063 i biblioteket.

Leave a Reply


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu